Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev 2014

 O Z N Á M E N Í
o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 písm.g) Zákona č.491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů, pro volby konané ve dnech 10. a 11. října 2014,
informuji o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Dubovice:
počet okrsků: 1

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 232 ze dne 29. 6. 2014

Program zasedání:

Dokumenty k volbám do zastupitelstva 2014

Vážení spoluobčané,
 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. V této 
 
souvislosti bychom chtěli informovat o možnosti kandidovat v těchto volbách. Dle zákona 
 
o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001Sb.), je nutné nejpozději do 5. srpna 2014 do 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 231 ze dne 1. 6. 2014

Program zasedání:
1) Palivové dřevo
2) Pavel Höfer – vyčištění vlásenické stráně po těžbě
3) Zalesnění holiny na kopci
4) Dopravní značení Dubovice
5) Třetí vrt
6) Podružná měření ve školce
7) Ekokom
8) Stromky za kravínem
9) Školka – obklad soklu
10) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 230 ze dne 4. 5. 2014

Program zasedání:
1) Palivové dřevo
2) Pavel Höfer – vyčištění vlásenické stráně po těžbě
3) Zalesnění holiny na kopci
4) Dopravní značení Dubovice
5) Třetí vrt
6) Podružná měření ve školce
7) Ekokom
8) Stromky za kravínem
9) Školka – obklad soklu
10) Příjmy a výdaje
 

Oznámení o místě a konání voleb do EP 2014

 Volební místnost: hasičárna Dubovice
Konání: 23. května 2014: 14:00 - 22:00 a 24. května 2014: 8:00 - 14:00

Vyhláška Finančního úřadu k dani z nemovitosti 2014

Finanční úřad pro Kraj Vysočina V Jihlavě
Tolstého 2 dne
586 01 JIHLAVA
Čj.: 889090/14/2900-14400-304013
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 229 ze dne 6. 4. 2014

 Program zasedání:
1)        Zalesnění holin

2)        Dopravní značení v obci

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 2014

 Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků při volbách do Evropského parlamentu 2014.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 228 ze dne 9. 3. 2014

Program zasedání:
1) Zalesnění holin
2) Dopravní značení v obci
3) Palivové dříví
4) Kontrolní komise
5) Příspěvek hasičům na provoz
6) Rozpočet obce na rok 2014
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
8) Rozpočtový výhled
9) Příjmy a výdaje