Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 228 ze dne 9. 3. 2014

Program zasedání:
1) Zalesnění holin
2) Dopravní značení v obci
3) Palivové dříví
4) Kontrolní komise
5) Příspěvek hasičům na provoz
6) Rozpočet obce na rok 2014
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
8) Rozpočtový výhled
9) Příjmy a výdaje

Závěrečný účet za rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 227 ze dne 9. 2. 2014

 Program zasedání zastupitelstva:
1)        Zalesnění holin

2)        Povolení průjezdu návěsů se dřevem

Veřejná vyhláška o změně územního plánu č. 4 Obec Dubovice

dokumenty vztahující se ke změně územního plánu č. 4 v obci Dubovice:
vyhláška
doplňující dokument

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 226 ze dne 9. 1. 2014

 Program zasedání:
1) Změna územního plánu č. 4 - doplnění
2) Platba za komunální odpad
3) Stavební akce pro rok 2014
4) Inventarizační komise
5) Odměny schválené za rok 2013
6) Samovýroba dřeva
7) Příjmy a výdaje
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 225 ze dne 1 12. 2013

Program jednání:
1) Včasnost zápisů z jednání Zastupitelstva obce
2) Prodej pozemku p. Krejzová
3) Nosta – Hertz
4) Rozpočtové provizorium
5) Odpracované brigády
6) Příjmy a výdaje
7) Výroční schůze obce

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 223 ze dne 20. 10. 2013

Program jednání:
1) Pan Sankot - dříví
2) Školka - smlouva
3) Žádost o prodej pozemku
4) Nosta – Hertz
5) Brigády
6) Příjmy a výdaje

Příští jednání se uskuteční: 10. listopadu 2013 od 18:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 222 ze dne 29. 9. 2013

 Program jednání: