Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Ministerstvo zemědělství - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu s vyhláškou č.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice Oznámení o zjišťování průběhu hranic lesních pozemků

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.

SOMPO - Kalendář svozu odpadu platný od 11.5.2021

 Kalendář svozu odpadu - SOMPO
Vážení sousedé, v odkaze níže naleznete aktualizovaný kalendář svozu odpadu platný od 11.5.2021.
Děkuji za pochopení.
M.Váňa
www.dubovice.cz/sites/default/files/svoz-Dubovice platný od 11.5.2021.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.4.2021

 Program:        

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice Oznámení o zjišťování průběhu hranic lesních pozemků

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 11.04.2021

 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 11.4.2021 od 18.00 hodin
 
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Kontrola minulého zápisu
4) Přezkoumání hospodaření obce
5) Práce v lese
7) Různé

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.12.2020

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba rodinného domu
4) Rozpočet na rok 2021
5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2020
6) Práce v lesích
7) Různé
8) Příjmy a výdaje
 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.10.2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 22.10.2020 od 13:00 do 22.10.202015:00
Obec Dubovice Pelhřimov
Část obce Dubovice Vlásenice
Vypnutá oblast: obec Dubovice, Vlásenice u Pelhřimova 
 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.10.2020

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,