Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.5.2022

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Havárie vodovodu
4) Výměna osvětlení v budově obecního úřadu – Mateřské školy
5) Dar pro Centrum LADA
6) Dar pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.
7) Volby do zastupitelstva obce
8) Změna rozpočtu č.2
9) Různé
10) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 26.6.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.