Závěrečný účet obce Dubovice za rok 2016

Závěrečný účet obce Dubovice za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016 naleznete na odkazu http://dubovice.cz/sites/default/files/Závěrečný účet obce za rok 2016.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 7.5.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 7.5.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Darování pozemků
4) Oprava komunikací
5) Územní plán obce
6) Prodej pozemku
7) Návrh závěrečného účtu obce
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Záměr darování pozemků

http://dubovice.cz/sites/default/files/Záměr darování pozemků 9.4.2017.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 9.4.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 9.4.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Záměr darování pozemků
4) Oprava komunikací
5) Územní plán obce
6) Změna rozpočtu
7) Práce v lese
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.3.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Prodej pozemků
4) Finanční dar pro Centrum LADA Pacov
5) Odborná příprava velitelů jednotky požární ochrany obce
6) Změna rozpočtu
7) Žádost o stanovisko – posunutí plotu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

http://dubovice.cz/sites/default/files/Ozameni_eon.pdf

Změna územního plánu č. 4

 Níže uvádíme odkazy na dokumenty týkající se změny územního plánu číslo 4:
Z4 - ÚPO_Dubovice -1 - Výkres základního členění území

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.