Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Majetkové záležitosti – p.Hron - pronájem pozemků
4) Obecní vodovod
5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku
6) Majetkové záležitosti – pronájem pozemku
7) Žádost paní Leligdonové – úhrada nákladů za likvidaci hmyzu
8) Změna rozpočtu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Změna nájemní smlouvy s MŠ Dubovice
4) Obecní vodovod
5) Majetkové záležitosti – žádost o prodej pozemku
6) Práce v obecních lesích
7) Brigády
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 4.9.2016
Program:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Obecní vodovod 5) Pronájem pozemku p.Novotný – žádost o snížení nájemného 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v podkrovních prostorách budovy OÚ 4) Oprava místních komunikací 5) Havárie vodovodu 6) Pronájem pozemku p.Novotný žádost o snížení nájemného 7) Žádost pana Pavla Váni o odprodej pozemku 8) Práce v obecních lesích 9) Různé 1

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.