Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 2.6.2024

 Program:          

Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Uzemního plánu Dubovice

 Městský úřad Pelhřimov, 

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 Starosta obce DUBOVICE podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:
 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 7. června 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 8. června 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU– 7. a 8. června 2024

 Informacepro voliče, který změniltrvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024 
 
www.dubovice.cz/sites/default/files/Ohlašovny_informace_pro_voliče_který_se_přestěhoval.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

 Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Čj.: 659155/24/2900-11420-709759
 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Centrum hygienických laboratoří - AKCE vzorkování soukromých studní

AKCE vzorkování soukromých studní