Vyhlášky

Platné vyhlášky obce Dubovice

Opatření obecné povahy č. 1

Obecní úřad Dubovice
Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain