Vyhlášky

Platné vyhlášky obce Dubovice

Opatření obecné povahy č. 1

Obecní úřad Dubovice
Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich