Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.4.2022

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.2.2022

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů

Zápis z úvodního jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 V souladu s § 7 zákona č. 139/2007 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona