Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v katastru obce Dubovice bude

Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Společné jednání o návrhu Územního plánu (ÚP) Dubovice

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 50 odst.

Čistá Vysočina

 ZO a SDH Dubovice srdečně zvou k účasti na 14. ročník akce "Čistá Vysočina"
Termín je dojednán na 15.4.2023.
Úklid budeme provádět od obce směrem ke křižovatce silnice I/19 Pelhřimov - Tábor, včetně autobusové zastávky a cesty do Klik.
Všichni jsou srdečně zváni.
MV

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 Žádáme Vás tímto, o účast na zjišťování průběhu hranic, které proběhne ve dnech 9.1. – 11.1.