Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 10.12.2023

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Řešení připomínek k novému územnímu plánu obce
4) Rozpočet obce na rok 2024
5) Změna vytápění v budově obecního úřadu
6) Oprava střechy budovy hasičárny
7) Žádost manželů Zpěvákových – rekonstrukce přístupové komunikace
8) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2023
9) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady
10) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
11) Změna č.4 rozpočtu roku 2023
12) Různé
13) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 4.2.2024 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.