Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 25.11.2018

Zastupitelstvo obce Dubovice

P O Z V Á N K A

Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 25.11.2018 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volby členů výborů
4) Inventarizace majetku
5) Příprava rozpočtu na rok 2019
6) Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.10.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů
5) Odměňování členů zastupitelstva
6) Práce v obecních lesích
7) Různé
8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.9.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Práce v obecních lesích
4) Změna rozpočtu č. 6
5) Dar členům zastupitelstva
6) Příjmy a výdaje 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE, podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva obce Dubovice se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.8.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o napojení na obecní kanalizaci
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 5
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 22.7.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozpočtový výhled
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 4
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Volby do ZO Obce Dubovice

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu volební strany pro volby do ZO Obce Dubovice
(počet obyvatel obce Dubovice ke dni 1.1.2018 … 74)
- pro nezávislé kandidáty … 4 (čtyři) podpisy
- pro sdružení nezávislých kandidátů … 6 podpisů

V Dubovicích dne 13.7.2018

JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce Dubovice

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde