Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Likvidace odpadů v obci
4) Hospodaření v obecních lesích
5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
6) Závěrečný účet za rok 2014, účetní závěrka roku 2014
7) Provádění rozpočtových opatření
8) Změna rozpočtu
9) Brigády
10) Různé

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2014

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2014.
Závěr : " Nebyly zjištěny chyby a nedostatky"
Závěrečný účet obce 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.5.2015

 
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.5.2015 v 18.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 19.4.2015

Zápis  ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 19.4.2015
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Další provoz a využití budovy OÚ pro školku, přefakturace elektřiny
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Inventarizace majetku
6) Prodej dřeva z obecních lesů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 15.3.2015

 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 15.3.2015
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Přefakturace spotřeby elektřiny pro školku
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Inventarizace majetku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 8.2.2015

 Program:
 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. ledna 2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Záměr dalšího využití budovy OÚ pro školku a školu
3) Stavební úpravy půdního prostoru budovy OÚ
4) Vyhláška o systému nakládání s odpadem na území obce
5) Smlouva o svozu odpadů
6) Platba za odvoz odpadu na rok 2015
7) Oprava silnic
8) Návrh rozpočtu na rok 2015

Svoz komunálního odpadu

 Vážení spoluobčané,
na základě informace firmy SOMPO, proběhne svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích v následujících termínech.
čtvrtek 25.12.2014
pátek 2.1.2015
 
Obecní úřad Dubovice

Ustavující zápis zastupitelstva ze dne 2. 11. 2014

Program:
1) Určení ověřovatele a zapisovatele
2) Volba starosty a místostarosty obce
3) Volba předsedů výborů obce
4) Volba členů přestupkové komise
5) Vybudování nového vrtu
6) Zpracování změny č.4 územního plánu obce
7) Záměr prodeje pozemku
8) Různé
9) Správa elektronické úřední desky obce Dubovice