Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016
5) Černá skládka lokalita „Kliky“
6) Odborná příprava velitelů jednotky požární ochrany obce
7) Různé
8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 31.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 31.1.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dar pro Centrum LADA Pacov
5) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 – změna projektu
6) Rozpočet na rok 2016
7) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2015
8) Žádost o odprodej pozemku
9) Různé

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.1.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2016 4) Zaměření vrtu č.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.11.2015
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zapojení třetího vrtu do soustavy vodovodu
4) Oprava schodiště a elektroinstalace v budově obecního úřadu
5) Dotace na zateplení a montáž oken na půdu budovy OÚ
6) Rozpočtové provizorium

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.10.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zapojení třetího vrtu do soustavy vodovodu
4) Oprava cesty „K Jezeru“
5) Oprava schodiště v budově obecního úřadu
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Změna rozpočtu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 27.9.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.9.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba třetího vrtu vodovodu
4) Zateplení podkroví budovy OÚ
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Setkání rodáků
7) Brigády
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.82015

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.8.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba třetího vrtu vodovodu
4) Revize hromosvodu na budově OÚ
5) Zateplení podkroví budovy OÚ
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Pokácení akátu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.7.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.7.2015 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Změna územního plánu obce 4) Revize hromosvodu na budově OÚ 5) Zateplení podkroví budovy OÚ 6) Různé 7) Příjmy a výdaje Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 23.8.2015 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Likvidace odpadů v obci
4) Hospodaření v obecních lesích
5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
6) Závěrečný účet za rok 2014, účetní závěrka roku 2014
7) Provádění rozpočtových opatření
8) Změna rozpočtu
9) Brigády
10) Různé

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde