Úřad

Základní informace o fungování obecního úřadu, úřední hodiny, zastupitelstvo, atp.

Chystaná změna územního plánu č. 4 Dubovice

 

Obecní zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla jednou za 3 týdny. Kancelář obecního úřadu je v budově bývalé školy/školky.
 
Členové zastupitelstva:

  • Starosta: JUDr. Jaroslav Váňa
  • Mistostarosta: Josef Hůďa
  • Ostatní členové: Marie Hunalová, Ing. Miloslav Váňa, Pavel Rataj, Mgr. Štěpán Váňa, Radek Höfer

 

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain