Obecní zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla jednou za 3 týdny. Kancelář obecního úřadu je v budově bývalé školy/školky.
 
Členové zastupitelstva:

  • Starosta: JUDr. Jaroslav Váňa
  • Mistostarosta: Josef Hůďa
  • Ostatní členové: Marie Hunalová, Ing. Miloslav Váňa, Pavel Rataj, Mgr. Štěpán Váňa, Radek Höfer

 
Případné podněty zastupitelstvu je možné doručovat mailem, písemně panu starostovi nebo řešit osobně na zasedání zastupitelstva.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde