Obecní zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla jednou za 3 týdny. Kancelář obecního úřadu je v budově bývalé školy/školky.
 
Členové zastupitelstva:

  • Starosta: JUDr. Jaroslav Váňa
  • Mistostarosta: Josef Hůďa
  • Ostatní členové: Marie Hunalová, Ing. Miloslav Váňa, Pavel Rataj, Mgr. Štěpán Váňa, Radek Höfer

 
Případné podněty zastupitelstvu je možné doručovat mailem, písemně panu starostovi nebo řešit osobně na zasedání zastupitelstva.