Obecní zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla jednou za 3 týdny. Kancelář obecního úřadu je v budově bývalé školy/školky.
 
Členové zastupitelstva:

  • Starosta: JUDr. Jaroslav Váňa
  • Mistostarosta: Josef Hůďa
  • Ostatní členové: Marie Hunalová, Ing. Miloslav Váňa, Pavel Rataj, Mgr. Štěpán Váňa, Radek Höfer

 
Případné podněty zastupitelstvu je možné doručovat mailem, písemně panu starostovi nebo řešit osobně na zasedání zastupitelstva.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich