Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 4.2.2024

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů

Dobročinný Tříkrálový pochod na Křemešník

 Milí přátelé,

EGD Nárazová odorizace v období 20.-24.11.2023

 Ve dnech 20. – 24.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.9.2023

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Výpůjčka plynovodu, odprodej EGD
4) Oprava cest - program Obnovy venkova 2023
5) Žádost o prodej pozemku – EDG
6) Změna vytápění v budově obecního úřadu
7) Žádost pana Marka Straky – povolení rybník
8) Opravy na vodojemu, úprava okolí