Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.4.2024

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Změna vytápění v budově obecního úřadu
4) Oprava střechy budovy hasičárny
5) Pořízení čekárny na autobusovou zastávku
6) Pojištění majetku obce
7) Revitalizace obecní zeleně
8) Dodatečné povolení stavby rybníka pan Straka
9) Různé
10) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 2.6.2024 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.