Dobročinný Tříkrálový pochod na Křemešník

 Milí přátelé,

naše Agentura Dobrý den pořádá se spřátelenými subjekty (už
tradičně ve prospěch Tříkrálové sbírky) v neděli, která je
nejbližší svátku Tří králů, tentokrát tedy 7. ledna,
turistickou vycházku či pochod na krásné poutní místo -
Křemešník (kde bude připraven zajímavý program). Na nejvyšší
vrch Pelhřimovska lze vyrazit odkudkoliv, tedy i z Vaší obce.
Oficiálním místem startu je pelhřimovské náměstí (viz info na
plakátě v příloze). Vyvěsíte-li plakát na tuto dobročinnou akci
(ať už na Vašich internetových stránkách či ve vývěsce), budeme
rádi. Děkujeme.

zde krátký článek s veškerými podrobnostmi:

TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD NA KŘEMEŠNÍK S OJEDINĚLOU MOŽNOSTÍ
PROHLÍDKY VĚTRNÉHO ZÁMKU

Zcela tradičně bude neděle nejbližší svátku Tří králů
(tentokrát tedy 7. leden 2024) patřit na trasách mezi Pelhřimovem a
Křemešníkem Tříkrálovému pochodu, který Agentura Dobrý den z
popudu pana Rostislava Čecha a ve spolupráci s řadou subjektů
pořádá ve prospěch Tříkrálové sbírky, kterou u nás organizuje
Charita Pelhřimov. Ani ne 10 km měřící výšlap startuje mezi 8.30
a 10.00 z Masarykova náměstí v Pelhřimově a pro ty, kteří by
chtěli jít kratší trasu, mezi 10.00 a 11.00 z Proseče pod
Křemešníkem (Farma Hrnčíř), kde součástí pochodu bude i
možnost prohlídky stájí s koňmi. Účastníky čeká také
setkání se skauty na Slunečné pasece (s guláškem a opékáním
buřtů na ohni), možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu
Pípalka (na vlastní nebezpečí), společné fotografování s
Kašparem, Melicharem a Baltazarem, komentovaná prohlídka kostela
Nejsvětější trojice na Křemešníku a mimořádně i prohlídka
Větrného zámku. Na závěr pak zpívání koled v kostele se
zpěváky pelhřimovské ZUŠ. Hotel Křemešník chystá v ambitech,
kde si turisté mohou převzít pamětní list o absolvování pochodu,
svařák a teplý čaj na zahřátí (i jejich zakoupením přispějete
na Tříkrálovou sbírku).

Pro zájemce je k návratu do Pelhřimova připraven zdarma svoz
autobusem s odjezdy v 15.00 a 15.45 ze zastávky pod sjezdovkou
(Křemešník).

S přáním pevného zdraví do nového roku se na setkání v
křemešnických lesích těší Agentura Dobrý den, Rostislav Čech,
Charita Pelhřimov, Poutní hotel Křemešník, Matice Křemešnická,
Klub českých turistů, Pelhřimovští skauti, Město Pelhřimov,
Farma Hrnčíř, Kulturní zařízení města Pelhřimova a Základní
umělecká škola Pelhřimov.

--
Jen dobré dny jménem Agentury Dobrý den přeje

MIROSLAV MAREK, PREZIDENT AGENTURY DOBRÝ DEN PELHŘIMOV

mira@dobryden.cz | 777 603 303