Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 4.2.2024

 Program:        
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Změna vytápění v budově obecního úřadu
4) Oprava střechy budovy hasičárny
5) Odprodej pozemku pod chatou
6) Dar pro Centrum LADA
7) Stanovení ceny vodného
8) Pořízení čekárny na autobusovou zastávku
9) Změna č.1 rozpočtu roku 2024
10) Práce v lese
11) Různé
12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  10.3.2024 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.