Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.6.2020

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Územní plán obce
4) Oprava mostku na pozemku parc. číslo 920/1 KÚ Dubovice
5) Příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti obce
6) Závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka ke dni 31.12.2019
7) Změna rozpočtu č.2
8) Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 10.3.2024

 Pozvánka
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 10.3.2024 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.

Návrh rozpočtový výhled 2024 - 2027