Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Návrh rozpočtu na rok 2017 4) Práce v lesích 5) Různé 6) Příjmy a výdaje Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 5.2.2017 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron 4) Oprava mostu 5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016 6) Rozpočtové provizorium na rok 2017 7) Odstranění stromů 8) Změna rozpočtu 9) Rozpočet na rok 2017 10) Různé 11) Brigády 12) Příjmy a

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – p.Hron - pronájem pozemků 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku 6) Majetkové záležitosti – pronájem pozemku 7) Žádost paní Leligdonové – úhrada nákladů za likvidaci hmyzu 8)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.10.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.10.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku 6) Změna rozpočtu 7) Různé 8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Změna nájemní smlouvy s MŠ Dubovice 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – žádost o prodej pozemku 6) Práce v obecních lesích 7) Brigády 8) Různé 9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 4.9.2016
Program:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Obecní vodovod 5) Pronájem pozemku p.Novotný – žádost o snížení nájemného 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v podkrovních prostorách budovy OÚ 4) Oprava místních komunikací 5) Havárie vodovodu 6) Pronájem pozemku p.Novotný žádost o snížení nájemného 7) Žádost pana Pavla Váni o odprodej pozemku 8) Práce v obecních lesích 9) Různé 1

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.6.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.6.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Oprava místních komunikací 5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 6) Závěrečný účet obce za rok 2015, účetní závěrka ke dni 31.12.2015 7) Práce v obecních lesích 8) Různé 9) Příjmy a výdaje

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde