Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.7.2020

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3 Územní plán obce
4) Cenový návrh zpracování projektu na připojení k
vodovodu obce Pelhřimov
5) Přestupkové řízení
6) Zavedení nového systému sběru tříděnéh
o odpadu D2D
7) Výplata podílu od SOMPO, příspěvek DSO Sompo na rok 2020
8) Změna rozpočtu č.3
9) Odstranění
kompostéru
10) Příjmy a výdaje
 

Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne
16.8 .2020 v 18:00 v hasičárně v Dubovicích.