Zápis ze zasedání zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16. 8 .2020

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Územní plán obce
4) Zpracování projektu na připojení k vodovodu obce Pelhřimov
5) Zavedení nového systému sběru tříděného odpadu D2D
6) Odstranění kompostéru
8) Různé
9) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 20.9.2020 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.