Společné jednání o návrhu Územního plánu (ÚP) Dubovice

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 50 odst.

Čistá Vysočina

 ZO a SDH Dubovice srdečně zvou k účasti na 14. ročník akce "Čistá Vysočina"
Termín je dojednán na 15.4.2023.
Úklid budeme provádět od obce směrem ke křižovatce silnice I/19 Pelhřimov - Tábor, včetně autobusové zastávky a cesty do Klik.
Všichni jsou srdečně zváni.
MV

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 Žádáme Vás tímto, o účast na zjišťování průběhu hranic, které proběhne ve dnech 9.1. – 11.1.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice
 
dubovice.cz/sites/default/files/KoPU_Dubovice_-_Povereni_ke_vstupu_VV_katastr_sbor_.pdf