Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.3.2022

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Směnná smlouva na pozemky
            4) Kontrolní den – komplexní pozemková úprava
            5) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční 24.4.2022 v 18.00 hod. v hasičárně.