Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 20.10.2019

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Připojení vodovodu obce Dubovice k vodojemu Města Pelhřimova
            4) Prodej pozemku parc.č. 522/16 a věcné břemeno na pozemku parc.č.522/1 a 523/1
            5) Návrh rozpočtu obce na rok 2020
            6) Územní plán obce
            7) Změna rozpočtu č. 3
            8) Práce v lese
            9) Rekonstrukce podlahy v budově kapličky
            10) Brigády
            11) Příjmy a výdaje
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  24.11.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích