Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.1.2020

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2019
            4) Územní plán obce
            5) Čištění vodojemu
            6) Poplatek za odvoz odpadu na rok 2020
            7) Vyhláška o místním poplatku ze psů
            8) Platba za spotřebované energie v hasičárně
            9 ) Dar pro Centrum LADA
            10 ) Dar pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.
            11) Práce v lese
            12) Brigády
            13) Různé
            14) Příjmy a výdaje