Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Závěrečný účet za rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 227 ze dne 9. 2. 2014

 Program zasedání zastupitelstva:
1)        Zalesnění holin

2)        Povolení průjezdu návěsů se dřevem

Veřejná vyhláška o změně územního plánu č. 4 Obec Dubovice

dokumenty vztahující se ke změně územního plánu č. 4 v obci Dubovice:
vyhláška
doplňující dokument

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 226 ze dne 9. 1. 2014

 Program zasedání:
1) Změna územního plánu č. 4 - doplnění
2) Platba za komunální odpad
3) Stavební akce pro rok 2014
4) Inventarizační komise
5) Odměny schválené za rok 2013
6) Samovýroba dřeva
7) Příjmy a výdaje
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 225 ze dne 1 12. 2013

Program jednání:
1) Včasnost zápisů z jednání Zastupitelstva obce
2) Prodej pozemku p. Krejzová
3) Nosta – Hertz
4) Rozpočtové provizorium
5) Odpracované brigády
6) Příjmy a výdaje
7) Výroční schůze obce

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 223 ze dne 20. 10. 2013

Program jednání:
1) Pan Sankot - dříví
2) Školka - smlouva
3) Žádost o prodej pozemku
4) Nosta – Hertz
5) Brigády
6) Příjmy a výdaje

Příští jednání se uskuteční: 10. listopadu 2013 od 18:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 222 ze dne 29. 9. 2013

 Program jednání:

Oznámení o místě konání voleb

 O Z N Á M E N Í