Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 223 ze dne 20. 10. 2013

Program jednání:
1) Pan Sankot - dříví
2) Školka - smlouva
3) Žádost o prodej pozemku
4) Nosta – Hertz
5) Brigády
6) Příjmy a výdaje

Příští jednání se uskuteční: 10. listopadu 2013 od 18:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 222 ze dne 29. 9. 2013

 Program jednání:

Oznámení o místě konání voleb

 O Z N Á M E N Í

Volby do PS 2013

O Z N Á M E N Í
o počtu a sídle volebních okrsků. V souladu s ustanovením § 14c písm.f) Zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů informuji o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Dubovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 221 ze dne 8. 9. 2013

1) Pan Sankot - dříví
2) Školné Dubovických dětí
3) Lelingdonová - příspěvky
4) Kontrolní komise
5) Dušan Bláha – více práce
6) Rozhodnutí o schválení
7) Příjmy a výdaje
 
Příští jednání se uskuteční: 29. září 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 220 ze dne 18. 8. 2013

1)        Příspěvky paní Lelingdonové
2)        Opěrná zeď a vydláždění dvoru
3)        Svaz měst a obcí

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 219 ze dne 21. 7. 2013

1)        Příspěvky paní Lelingdonové

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 218 ze dne 30. 6. 2013

 1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – opěrná zeď a vydláždění dvoru
4) Schválení závěrečného účtu
5) Účetní závěrka 2012
6) Dřevo po vichřici
7) Brigády
8) Roční dotace hasičům
9) Změna územního plánu č. 4
10) Záměr prodeje a záměr pronájmu
11) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 217 ze dne 9. 6. 2013

1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – stropní záklop
4) Úkoly
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
6) Dětský den
7) Brigády
8) Změna územního plánu č. 4
9) Záměr prodeje a záměr pronájmu
10) Příjmy a výdaje