Krajský úřad Kraje Vysočina - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Kompletní dokumentace je zveřejněna na webových stránkách kraje na adrese:
https://www.kr-vysocina.czúnavrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina/ds-304044/p1=97034

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich