Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 209 ze dne 16. 12. 2012

 Zápis viz níže.
Příští jednání se uskuteční 6. ledna 2012 v obecním úřadu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 208 ze dne 18. 11. 2012

Program zasedání:

1)        Odprodej pozemku Petru Svitákovi

2)        Výroční schůze 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 207 ze dne 28. 10. 2012

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 206 ze dne 7. 10. 2012

  Program zasedání:

1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Revize hasicích přístrojů
3) Odečty počítadel elektro a vody pro školku
4) Nové prostory obecního úřadu
5) Změna územního plánu č. 4
6) Vrty
7) Cvičení joga
8) Nabídka zápražových kamenů k odkoupení

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina

 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - opatření obecné povahy.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 204 ze dne 16. 9. 2012

  Program zasedání:

Oznámení o době a místě konání voleb do krajského zastupitelstva

 viz příloha

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 204 ze dne 26. 8. 2012

 Program zasedání:
 

1)       pí Malíšková - prodej pozemku
2)       Předání majetku sdružení Dobrovolných hasičů Dubovice
3)       Školka – finální úpravy, fasáda

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků