Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 203 ze dne 5. 8. 2012

 Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 202 ze dne 15. 7. 2012

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 201 ze dne 24. 6. 2012

Program zasedání:
 

1)       Pavel Höfer - žádost o palivové dříví
2)       Komíny – Štípek
3)       Školka - finální úpravy a fasáda

Chystaná změna územního plánu č. 4 Dubovice

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 200 ze dne 3. 6. 2012

 Program zasedání:
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 199 ze dne 13. 5. 2012

 Program zasedání:

 TOC \o "1-1" \n \p " " \u 1)        Zpráva o školce

Závěrečný účet 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 198 ze dne 22. 4. 2012

Program zasedání:
1)        Zpráva o školce
2)        Archiválie
3)        Žádost o příspěvek na cestu
4)        Program příštího zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 197 ze dne 1. 4. 2012

Program zasedání:
 

1)        Zpráva od pana Sankota
2)        Návrh rozpočtu na rok 2012
3)        Škola - informace o stavbě

Vyhláška k dani z nemovitostí 2012

Veřejná vyhláška k zpřístupnění:
- hromadný předpisný seznam čj. 45283/12/091960305456, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.