Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva Obce Dubovice

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva
Obce Dubovice, konané ve dnech 05. a 06. října 2018
 
číslo okrsku:                  1
místo volebního okrsku:         Dubovice - hasičská zbrojnice čp.16
 
 
V Dubovicích dne 13.8.2018
 
                                                                                     JUDr. Jaroslav Váňa
                                                                                     starosta obce Dubovice