Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.8.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o napojení na obecní kanalizaci
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 5
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich