Oznámení 3.7.2018 - kvalita pitné vody

Vážení spoluobčané,

Po provedení odběrů nových kontrolních vzorků vody z obecního vodovodu bylo zjištěno, že voda vyhovuje všem ukazatelům.

V Dubovicích, dne 3.7.2018

JUDr. Jaroslav Váňa

Starosta obce Dubovice