Volby do ZO Obce Dubovice

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu volební strany pro volby do ZO Obce Dubovice
(počet obyvatel obce Dubovice ke dni 1.1.2018 … 74)
- pro nezávislé kandidáty … 4 (čtyři) podpisy
- pro sdružení nezávislých kandidátů … 6 podpisů

V Dubovicích dne 13.7.2018

JUDr. Jaroslav Váňa
Starosta obce Dubovice