Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Oznámení změny územního plánu č. 3 obce Dubovice

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby

Brigáda - sázení stromků za kravínem

Vážení spoluobčané,

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 180 ze dne 13. 3. 2011

Program zasedání:
1) Rozpočet obce na rok 2011
2) Výtka k zveřejňování zápisů
3) Vodné
4) Vyhodnocení zimní údržby
5) Vyhodnocení nabídek na vrt a odizolování školy
6) Starosta informuje zastupitelstvo
7) Cesty a ostatní pozemky od Pozemkového fondu
8) Schválení vyhlášek
9) Schválené výdaje a příjmy
10) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
11) Úkoly ze zastupitelstva obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 179 ze dne 20. 2. 2011

 Program zasedání:
1) Nabídky na odizolování školky
2) Pokácení dubu
3) Odprodej pozemku paní Malíškové
4) Vyhlášky
5) Inventarizace majetku obce
6) Zpráva z „lesního auditu“
7) Schválené výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce

Rozpočet na rok 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 178 ze dne 23. 1. 2011

Program zasedání:
1) Poptávkové řízení na odizolování školky
2) Informace o revitalizaci vrtu
3) Závěry kontrolního výboru z lesního auditu
4) Financování SDH Dubovice
5) Uniformy - hasiči
6) Nájemné za pozemek u kravína
7) Schválené výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce
10) Program příštího zastupitelstva

Veřejná vyhláška Městského úřadu Pelhřimov - oznámení

<p>Veřejná vyhláška Městského úřadu Pelhřimov v plném znění v příloze ve formátu pdf.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 176 ze dne 12. 12. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.

Program zasedání:
1) Převzetí cest v katastru Dubovice od státu pod správu obce
2) Hasičárna a rybníky pod správou hasičů
3) Rozpočtové provizorium
4) Výroční schůze obyvatel obce Dubovic
5) Zavření závory do „Klik“
6) Výstavba tůně