Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 186 ze dne 17. 7. 2011

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 185 ze dne 26. 6. 2011

 Program zasedání:
1) Zpráva od paní Leligdonové
2) Omezení rychlosti v obci
3) Revize minimaxů
4) Starosta obce není podjatý
5) Stropy ve školce
6) Zaplombování vodoměrů
7) Schválení zavěrečného účtu obce
8) Zrušení odměny ukrajincům za práci na školce
9) Brigády
10) Výdaje a příjmy

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 184 ze dne 5. 6. 2011

 Program zasedání:
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 183 ze dne 15. 5. 2011

Program zasedání:
1) Návrh usnesení - Návrh zadání změny

Zavěrečný účet 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 182 ze dne 24. 4. 2011

Program zasedání:
 
1) Školka - informace od potencionální zájemkyně o provozování
2) Přestavba budovy - pokračování
3) Uložení peněz na termínovaný vklad
4) Audit
5) Výdaje a příjmy
6) Pan Hron a voda
7) Vytěžení kůrovcového dřeva
8) Obecní brigády

Palivové dříví

 Zájemci o vytěžení palivového dřeva z obecních lesů, nechť se přihlásí do pátku (22. 4. 2011) 12:00 hodin na telefonním čísle starosty pana Váňi: 602 270 769 nebo v diskuzi pod tímto článkem.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 181 ze dne 3. 4. 2011

 Program zasedání:

1) Informace o cestách
2) Bankovní produkt
3) Žádost o pozemek Weidemannová
4) Výdaje
5) ZO převod pozemku
6) Přestavba školky
7) Značky do "Klik"
8) Odbor životního prostředí schvaluje zalesnění pozemku za kravínem
9) Buldozer za kravín

Oznámení změny územního plánu č. 3 obce Dubovice

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby