Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 225 ze dne 1 12. 2013

Program jednání:
1) Včasnost zápisů z jednání Zastupitelstva obce
2) Prodej pozemku p. Krejzová
3) Nosta – Hertz
4) Rozpočtové provizorium
5) Odpracované brigády
6) Příjmy a výdaje
7) Výroční schůze obce

Příští výroční jednání Zastupitelstva obce se uskuteční dne 22.12.2013 v 18.00 hodin na Váňově statku.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé  
Další pravidelní zasedání Zastupitelstva obce se uskuteční dne 12.01.2014 v 18.00 hodin v budově Obecního úřadu.