Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 226 ze dne 9. 1. 2014

 Program zasedání:
1) Změna územního plánu č. 4 - doplnění
2) Platba za komunální odpad
3) Stavební akce pro rok 2014
4) Inventarizační komise
5) Odměny schválené za rok 2013
6) Samovýroba dřeva
7) Příjmy a výdaje
 
Příští jednání Zastupitelstva obce se uskuteční dne 9. 2. 2013 v 18.00 hodin v budově obecního úřadu.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé