Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 227 ze dne 9. 2. 2014

 Program zasedání zastupitelstva:
1)        Zalesnění holin

2)        Povolení průjezdu návěsů se dřevem
3)        Stanoviště včel
4)        Inventarizační komise
5)        Audit hospodaření obce za rok 2013
6)        Příjmy a výdaje

 
Příští zasedání se uskuteční 9. března 2014 v Obecním úřadu obce Dubovice.
Program zasedání:
1)      Schvalování výdajů a příjmů obce
2)      Diskuze

3) Různé