Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 223 ze dne 20. 10. 2013

Program jednání:
1) Pan Sankot - dříví
2) Školka - smlouva
3) Žádost o prodej pozemku
4) Nosta – Hertz
5) Brigády
6) Příjmy a výdaje

Příští jednání se uskuteční: 10. listopadu 2013 od 18:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé