Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 222 ze dne 29. 9. 2013

 Program jednání:
1) Pan Sankot - dříví
2) Školka - smlouva
3) Žádost o prodej pozemku
4) Vyjádření k existenci zájmových zařízení
5) Výlov rybníka
6) Brigády
7) Příjmy a výdaje
 
Příští jednání se uskuteční: 29. září 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé