Ustavující zápis zastupitelstva ze dne 2. 11. 2014

Program:
1) Určení ověřovatele a zapisovatele
2) Volba starosty a místostarosty obce
3) Volba předsedů výborů obce
4) Volba členů přestupkové komise
5) Vybudování nového vrtu
6) Zpracování změny č.4 územního plánu obce
7) Záměr prodeje pozemku
8) Různé
9) Správa elektronické úřední desky obce Dubovice
10) Příjmy a výdaje
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 30.11.2014 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.