Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Opatření obecné povahy č. 1

Obecní úřad Dubovice
Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov

Chystaná změna územního plánu č. 4 Dubovice

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 200 ze dne 3. 6. 2012

 Program zasedání:
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 199 ze dne 13. 5. 2012

 Program zasedání:

 TOC \o "1-1" \n \p " " \u 1)        Zpráva o školce

Závěrečný účet 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 198 ze dne 22. 4. 2012

Program zasedání:
1)        Zpráva o školce
2)        Archiválie
3)        Žádost o příspěvek na cestu
4)        Program příštího zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 197 ze dne 1. 4. 2012

Program zasedání:
 

1)        Zpráva od pana Sankota
2)        Návrh rozpočtu na rok 2012
3)        Škola - informace o stavbě

Omezení dodávky elektrického proudu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vyhláška k dani z nemovitostí 2012

Veřejná vyhláška k zpřístupnění:
- hromadný předpisný seznam čj. 45283/12/091960305456, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
 

Změny 3. ÚPO Dubovice - pozvánka

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby