Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.10.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.10.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku 6) Změna rozpočtu 7) Různé 8) Příjmy a výdaje