Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 214 ze dne 7. dubna 2013

1) Geometrické zaměření cesty pod Hronovými
2) Odečet elektrické energie
3) Poptávkové řízení
4) Kůrovcové dřevo
5) Sdružení dobrovolných hasičů zrušeno
6) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání 28. dubna 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 213 ze dne 17. 3. 2012

1) Připomínky pana Vávrů
2) Paní Váňová Marie
3) Odečet elektrické energie
4) Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2013 až 2020
5) Poptávkové řízení
6) 25. 3. nepoteče voda
7) Kůrovcové dřevo
8) Sestavení rozpočtu na rok 2013
9) Náklady na školku
10) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 212 ze dne 24. 2. 2012

 Program ze zasedání:
 
1)        Dokup akumulačních kamen do školky
2)        Školné ve školce pro příští rok a pronájem další třídy

Návrh rozpočtu na rok 2013

 Návrh rozpočtu na rok 2013.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 211 ze dne 27. 1. 2013

Program ze zasedání:

Oznámení o místě a konání II. kola prezidentských voleb

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo
 
Starosta obce Dubovice podle § 34 odst.1 písm.b)zákona
č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 210 ze dne 6. 1. 2013

Program zasedání:
1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Investiční a jiné podněty z výroční schůze obce
3) Výsledky odběrů vody
4) Finanční výbor - úkol
5) Sestavení rozpočtu na rok 2013
6) Jistič elektřiny pro školku
7) Občanské sdružení „Sbor dobrovolných hasičů Dubovice“

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 209 ze dne 16. 12. 2012

 Zápis viz níže.
Příští jednání se uskuteční 6. ledna 2012 v obecním úřadu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 208 ze dne 18. 11. 2012

Program zasedání:

1)        Odprodej pozemku Petru Svitákovi

2)        Výroční schůze 2012