Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron 4) Oprava mostu 5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016 6) Rozpočtové provizorium na rok 2017 7) Odstranění stromů 8) Změna rozpočtu 9) Rozpočet na rok 2017 10) Různé 11) Brigády 12) Příjmy a výdaje