Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – p.Hron - pronájem pozemků 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku 6) Majetkové záležitosti – pronájem pozemku 7) Žádost paní Leligdonové – úhrada nákladů za likvidaci hmyzu 8) Změna rozpočtu 9) Různé 10) Příjmy a výdaje