Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 234 ze dne 31. 8. 2014

Program zasedání:
1) Stav lesů
2) Dopravní značení Dubovice – pokračující úkol
3) Úklid po deštích – pokračující úkol
4) Odkup pozemků pod vrty a vodojemem
5) Školka – obklad soklu
6) Brigády
7) Příjmy a výdaje
Příští zasedání se uskuteční 38. září od 18:00 v budově obecního úřadu v Dubovicích.
Program zasedání:
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé