Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev 2014

 O Z N Á M E N Í
o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 písm.g) Zákona č.491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů, pro volby konané ve dnech 10. a 11. října 2014,
informuji o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Dubovice:
počet okrsků: 1
sídlo volebního okrsku č.1: Hasičská zbrojnice, Dubovice čp.16
V Dubovicích dne 26.8.2014