Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 15.3.2015

 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 15.3.2015
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Přefakturace spotřeby elektřiny pro školku
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Inventarizace majetku
6) Prodej dřeva z obecních lesů
7) Dar občanskému sdružení LADA
8) Výstavba nového vrtu pro obecní vodovod
9) Pořizování dokumentace změna č.4 územního plánu
10) Odborná příprava hasičů
11) Různé