Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 232 ze dne 29. 6. 2014

Program zasedání:
1) Stav lesů
2) Dopravní značení Dubovice – pokračující úkol
3) Podružná měření ve školce
4) Úklid po deštích – pokračující úkol
5) Odkup pozemků pod vrty a vodojemem
6) Oznámení o hydrogeologickém vrtu
7) Změna rozpočtu 2/2014
8) Kandidátní listiny
9) Školka – obklad soklu
10) Příjmy a výdaje
Příští zasedání se uskuteční 27. července od 18:00 v budově obecního úřadu v Dubovicích.
Program zasedání:
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé